Implanty zębowe mogą zostać wprowadzone zarówno w miejsce świeżo usuniętego zęba jak i w miejsce dawko usuniętych zębów, gdzie kość została już zagojona. Czas wszczepienia jednego implantu to około 30-90 minut. Jest to zabieg ambulatoryjny przeprowadzany zazwyczaj w dwóch etapach – wszczepienie implantu oraz wyrobienie korony zęba.W pierwszym etapie następuje wprowadzenie implantu do kości. Ranę poimplantacyjną zaszywa się szwami rozpuszczalnymi, które samoczynnie się rozpuszczają i nie jest potrzebny kolejny zabieg usuwania szwów lub nierozpuszczalnymi, które po około tygodniu należy usunąć. Następuje okres gojenia rany, który w zależności od umiejscowienia implantu trwa od 3 miesięcy w dolnej szczęce do 6 miesięcy w górnej.


 Po zagojeniu dziąsła przeprowadzany jest kolejny zabieg chirurgiczny polegający na nacięciu błony śluzówki w miejscu wszczepienia implantu oraz czasowym umieszczeniu tytanowego filaru. Po kolejnych 2 tygodniach wokół filaru tworzy się mankiet uniemożliwiający dostęp bakterii do wnętrza implantu. Teraz tymczasowy łącznik zostaje zastąpiony stałym i dopiero na nim można umieścić koronę, mostek lub całą protezę, mające imitować prawdziwe uzębienie i jest od niego praktycznie nierozróżnialne.