Cennik - Amident  (od 1.06.2022r)

 

Zachowawcza

 • Przegląd 100 zł

 • Konsultacja, plan leczenia 200 zł

 • Znieczulenie 50 zł

 • Opatrunek tymczasowy 100 zł

 • Zdjęcie RTG 50 zł

Wypełnienia / odbudowa zęba

 • Zęby mleczne 300 zł

 • Zęby stałe 300 - 400 zł

 • Rekonstrukcja 400 - 500 zł

Profilaktyka

 • Lakowanie (1 ząb) 100 zł

 • Lakierowanie (1 wizyta) 200 zł

 • Usuwanie kamienia + piaskowanie zębów 300 zł

Wybielanie Zębów

 • Wybielanie zębów lampą 1200 zł

 • Wybielanie zębów nakładkowe 1200 zł

 • Wybielenie zęba martwego 800 zł

Chirurgia

 • Zęby mleczne 200 zł

 • Zęby stałe 400 - 500 zł

 • Zęby zatrzymane 500 - 1000 zł

 • Szycie zębodołu 100 zł

 • Oczyszczanie zębodołu 200 zł

 • Spongostan, Nipas 100 zł

 • Nacięcie ropnia 200 zł

Implantologia

 • Całkowity koszt implantu i korony porcelanowej 7000 zł

Leczenie Kanałowe

 • Całość leczenia kanałowego (bez rekonstrukcji) 900 - 1200 zł

Protetyka

 • Wkłady koronowo - korzeniowe

  • Włókno szklane 250 zł

  • Wkład lany 500 zł

 • Korony

  • Porcelanowa (na metalu) 1400 zł

  • Pełnoceramiczna (cyrkon) 1600 zł

  • Akrylowa 800 zł

  • Metalowa 700 zł

  • Tymczasowa 200 zł

  • Licówka porcelanowa 1400 zł

 • Protezy

  • Całkowita (1 sztuka) 2000 zł

  • Częściowa (1 punkt) 200 zł

  • Szkieletowa 2000 zł

  • Elastyczna 2000 zł

  • Siatka 200 zł

  • Drut 150 zł

  • Łuk 150 zł

Naprawy protetyczne

 • Podścielenie protezy 500 zł

 • Cementowanie (wkładu lub korony) 300 zł

 • Zdjęcie korony, mostu, wkładu 200 zł

 • Sklejenie protezy 300 zł

 • Korekta protezy 200 zł

 • Dostawienie zęba lub klamry 200 zł

Ortodoncja

 • Wizyta kontrolna 200zł
 • Aparat ruchomy 1400zł
 • Szyny Active - Aligner 2000 zł

 • Aparat stały 3600 - 6200 zł

 • Szyna relaksacyjna/ Retainer  600 zł

 • Szyny wybielające  800 zł

 • Unieruchomienie zębów (1 ząb)  300 zł

 

Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania zarezerwowanych terminów i pojawiania się na wizytę z odpowiednim zapasem czasowym. Nieobecność, odwołanie, przełożenie i spóźnienie się na wizytę, które uniemożliwia wykonanie zaplanowanych czynności jest równoznaczne z opłatą za wizytę.

Przy leczeniu wieloetapowym jak również przy rezerwacjach powyżej jednej wizyty, gabinet zastrzega sobie prawo do pobierania od pacjentów zaliczek.

Na wszystkie wypełnienia, leczenie kanałowe i prace protetyczne wykonane w naszym gabinecie udzielamy rocznej gwarancji. Czas gwarancji liczony jest od dnia zakończenia leczenia lub wydania pacjentowi wykonanej pracy.


Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
• badanie kontrolne przeprowadzane co sześć miesięcy w naszym gabinecie,
• higiena jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) co sześć miesięcy,
• wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych.


Gwarancja nie obejmuje:
• prac tymczasowych - korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
• prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
• uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
• jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.


Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
• niedostatecznej higieny jamy ustnej i nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
• złamań zębów pomiędzy wizytami w trakcie leczenia kanałowego,
• złamań zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
• braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi,
• nieszczęśliwych wypadków i urazów mechanicznych,
• naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
• istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cyklostatykami).