Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako asystent, wcześniej wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM, w którym ukończył też studia doktoranckie. W 2013 roku otworzył przewód doktorski. Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią (posiada duże doświadczenie w implantacjach natychmiastowych i  minimalnie inwazyjnych technikach podnoszenia dna zatoki szczękowej), chirurgią stomatologiczną i endodontyczną. Pracuje zawsze z powiększeniem używając lup i mikroskopu.
Jest autorem 14 publikacji naukowych i wykładów na wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 2012 roku w Salt Lake City otrzymał certyfikat Ultradent Product Trainer. Wspiera działalność naukową fundacji Be Active Dentist. Współpracuje jako konsultant z firmami Dornwell, C.Witt oraz Poldent. Prowadzi szkolenia i kursy głównie z zakresu nowoczesnych i minimalnie inwazyjnych technik endodontycznych i chirurgiczno-implantologicznych.
Prywatnie interesuje się motoryzacją i lubi podróże.