Wysokie wymagania estetyczne stawiane uzupełnieniom protetycznym przyczyniły się do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych mających na celu zapewnienie optymalnej przezierności i transparencji tych konstrukcji. Powszechnie stosowane korony złożone metalowo-porcelanowe maja wiele wad. Przeświecanie rąbka metalowego przy dziąśle nie zapewnia oczekiwanego efektu kosmetycznego co ma szczególne znaczenie w obrębie przedniego odcinka łuku zębowego. Korony na podbudowie metalowej wykazują wyższą refleksyjność niż zęby naturalne i przy ostrym oświetleniu sprawiają wrażenie bardziej kredowych i mętnych. W stosunku do zębów naturalnych wykazują inny współczynnik załamywania i absorpcji światła. W przypadku metalowego szkieletu koron inny jest wygląd samych dziąseł. Nieprzepuszczalna dla światła warstwa metalu nie pozwala uzyskać zjawiska podświetlenia od wewnątrz. Lepsze wyniki estetyczne koron jednolicie porcelanowych w porównaniu do koron licowanych porcelaną przyczyniły się do rozwinięcia tej technologii.


Dostępnych jest aktualnie wiele systemów całoceramicznych. Jednym z nich jest system zwany technologią Procera. System Procera opracował w 1986 dr Matts Andersson dla potrzeb technologii tytanu, ale dostrzeżono możliwość pracy tą technologią materiałami ceramicznymi o wysokiej wytrzymałości porcelaną na bazie tlenku glinu. Korona jednolicie ceramiczna Procera składa się z wewnętrznej czapeczki (gęsto spiekany tlenek glinu) licowanej porcelaną AllCeram. Czapeczki wykonywane są przemysłowo na podstawie analizy kształtu kikuta zęba, które następnie są licowane ceramiką indywidualnie w laboratorium dentystycznym. Technologia Procera wskazana jest do wykonywania pojedynczych koron w odcinku przednim i bocznym oraz mostów.


Zalety koron Procera:

  • wytrzymałość na zginanie
  • odporność na złamanie
  • szczelność brzeżna korony
  • biokompatybilność
  • naturalna ścieralność
  • odpowiednie cechy optyczne
  • przezierność, fluorescencja, opalizowanie
  • doskonałe walory estetyczne

 

Korona pełnoceramiczna w naszym gabinecie kosztują według cennika.