Schorzenia miazgi zębów najczęściej wywołują:

*  Mikroorganizmy – głównie bakterie, które przedostają się do miazgi poprzez uszkodzenia zewnętrznych warstw zębów, otwarte kanaliki zębinowe, a nawet przez szczeliny znajdujące się pomiędzy tkanką zęba a wypełnieniem stomatologicznym.


* Urazy mechaniczne oraz związane z czynnikami fizycznymi – zdarzenia nagłe, np. ułamanie czy wyłamanie zęba. Do uszkodzeń miazgi może dojść również podczas obróbki zębów w czasie zabiegu stomatologicznego, na skutek niedopasowania końcówki wiertła stomatologicznego do wykonywanej pracy albo też w wyniku przegrzania tkanek podczas pracy wiertła.


* Czynniki chemiczne - uszkodzenia miazgi mogą również pojawić się na skutek niewłaściwego zakładania wypełnień stomatologicznych lub stosowania leków czy substancji stosowanych do odkażania miejscowego tkanek.

Źródło: Portal Dentystyczny