Używanie wkładów z włókna szklanego stało się standardem nie tylko w przypadku odbudowy

 uszkodzonej korony zęba, ale również jako wzmocnienie korony zęba po leczeniu endodontycznym.

     Wkłady są estetyczne, wraz z materiałem do odbudowy zrębu stanowią idealną podbudowę

    pod prace protetyczne bez metalu.  Jasny, przezierny kolor minimalizuje możliwość wystąpienia

                   przebarwień przy odbudowach w których zębina jest bardzo cienka.

 

 

                                         12  

                                                              Ząb po leczeniu z zacementowanym włóknem

 

 

     Wkłady z włókna szklanego posiadają elastyczność zbliżoną do elastyczności zębiny zęba.

   Znacznie lepiej przenoszą i pochłaniają siły działające na ząb. Wykonane z włókna szklanego

          zatopionego w żywicy kompozytowej znakomicie łączą się z cementem kompozytowym,

                                zapewniając doskonałą retencję i zamocowanie.

 

 

                                          26

                                                       Ten sam ząb z wypełnieniem wzmocnionym włóknem

 

 

                W przypadku konieczności powtórnego leczenia kanałowego,

                        dość łatwo pozwalają na usunięcie ich z kanału.