Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych. wykorzystuje się je w przypadku braków zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem.Główną ich częścią jest metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie, który jest na tyle cienki i zredukowany iż praktycznie nie przeszkadza użytkującemu. Ciernie są to wypustki opierające się na żujących powierzchniach zębów i przenoszące tym samym siły żucia przez zęby i ozębną na kości szczęk.

 

                                                                                                                                                                                                  dent-szkielet-ok


 Należy podkreślić, że jest to fizjologiczny sposób przenoszenia sił zgryzowych na kości i stanowi niewątpliwie zaletę tego rodzaju uzupełnień. Również błona śluzowa i okostna uczestniczą w przenoszeniu sił, ale w dużo mniejszym stopniu niż ma to miejsce w protezach osiadających.     

 

                                                                                                                          dent-modellgussuk

 

 Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protez na podłożu.Ze względu na ich niekosmetyczny wygląd są one coraz częściej zastępowane przez mocowanie na koronach zasuwy, zatrzaski i korony teleskopowe. W celu umożliwienia takiego utrzymania protezy, konieczne jest okoronowanie zębów sąsiadujących z protezą. Połączenie protezy z koronami następuje bez widocznych elementów metalowych, co umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu kosmetycznego.