Wkłady koronowe (inlay) oraz nakłady onlay należą do protez stałych jednoczłonowych. Początkowo wkłady wykonywane były ze złota, obecnie coraz częściej stosuje się materiały estetyczne: ceramikę lub kompozyt. Nowoczesne formy tych ostatnich dzięki swoim właściwościom biomechanicznym i estetycznym stały się materiałami najszerzej stosowanymi w państwach Europy zachodniej do odbudowy bezpośredniej i pośredniej zębów bocznych. Jak zatem wybrać odpowiednią technikę? Czy w każdym przypadku odbudowa protetyczna jest lepszym dla pacjenta rozwiązaniem niż „zwykłe" wypełnienie?

 

   inlay


  W zależności od materiału z jakiego są wykonane, mogą stanowić uzupełnienia samodzielne, odbudowujące utraconą część korony zęba, mogą być elementem łączącym filar z przęsłem mostu lub też stanowić element służący do oparcia na nim protezy stałej lub ruchomej. Wykonuje się je przeważnie na zęby trzonowe i przedtrzonowe, rzadziej na kły, a sporadycznie na zęby sieczne. Jeżeli wkłady stanowią równocześnie ochronę powierzchni okluzyjnej zęba, wówczas noszą nazwę nakładów koronowych (onlay).

 

 Tekst z eDentico - Kwartalnik Stomatologa Praktyka